Үйлдвэрийн аялал

ҮЙЛДВЭРИЙН АЯЛАЛ

about

Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

HYDROGEN CRUSHING
SINTER

Машин тоног төхөөрөмж


Хэрэгтэй бүтээгдэхүүнээ хайж олоорой

Одоогийн байдлаар N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH зэрэг янз бүрийн зэрэглэлийн NdFeB соронзыг шингэлж үйлдвэрлэж болно.